Realizacja

Etapy realizacji usługi

  1. Pobierz wzór umowy i uzupełnij w nim dane Zleceniodawcy. Należy podpisać dwie kopie umowy i przesłać do KPDA. Umowa zostanie przez nas podpisana i jeden z egzemplarzy zwrotnie odesłany do klienta.
    PobierzStandardowa umowa na usługi i analizy aktuarialne
  2. Zgodnie z umową klient dokonuje przedpłaty 50% wartości zamówienia, pozostała kwota jest płatna po przesłaniu raportu przez KPDA.
  3. Następnie przesyłamy do państwa pliki zawierające szczegółowe wytyczne, co do zakresu potrzebnych nam informacji kadrowo-płacowych, które w dogodnym dla siebie czasie należy skompletować i przesłać do KPDA.
  4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania danych przesyłamy estetyczny i funkcjonalny raport z wyliczonymi rezerwami aktuarialnymi.


W jaki sposób przygotowywane są wyliczenia aktuarialne i realizowana umowa

Kwestie formalne związane z zawarciem umowy są ograniczone do minimum, a kontakt między KPDA a zamawiającym następuje dogodną droga elektroniczną lub telefonicznie. Wycenę rezerw na świadczenia pracownicze przygotowujemy na podstawie przesłanych przez klienta danych kadrowych oraz zasad ich wypłacania stosowanych w zakładzie. Termin wykonania usługi wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od daty przesłania danych kadrowo-płacowych. Dzięki temu nasi klienci sami ustalają termin, na który ma być wykonana praca. Po dokonaniu obliczeń gotowy raport jest przesyłany pocztą do klienta.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie pojawią się u Państwa pytania prosimy o kontakt telefoniczny: 32 757 38 10 lub mailowy: aktuariusz@kpda.pl.