Cennik

Stosujemy przejrzyste zasady wyceny naszej usługi, które zawierają się w przedstawionym poniżej cenniku.

Zakres zlecenia Cena netto
Wyliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dla Jednostek zatrudniających do 100 pracowników 700,00 zł
Wyliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dla Jednostek zatrudniających powyżej 100 pracowników jednakże nie więcej niż 1000 pracowników 800,00 zł
Wyliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – dla Jednostek zatrudniających powyżej 1000 pracowników 1 100,00 zł
Wyliczenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 250,00 zł
Wycenę rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu odpisów na ZFŚS 250,00 zł
Przygotowanie dodatkowych ujawnień zgodnych z MSR19 300,00 zł
Przygotowanie szczegółowej analizy kadrowo-płacowej wraz z wykresami i prognozą wypłat nagród i odpraw w przyszłości 100,00 zł
Dodatkowa dopłata w sytuacji gdy pracownicy mają prawo do szczególnych uprawnień przy przejściu na emeryturę (górnicy, kolejarze, kierowcy itd.) 200,00 zł
Dopłata do raportu za wydruk w wersji kolorowej 50,00 zł
Dopłata za każdy dodatkowy egzemplarz raportu 30,00 zł


Zamów usługę już teraz
Jeśli znasz już nasze ceny, już teraz pobierz wzór i nie zwlekając zamów wyliczenie rezerw.