Klient

Skąd biorą się zawsze zadowoleni Klienci?

Dobry aktuariusz to taki, który krytycznie podchodzi do swoich narzędzi, usprawnia je i dostosowuje do zewnętrznych potrzeb. Wypłaty świadczeń pracowniczych następują na podstawie regulaminów wynagradzania, a te potrafią być bardzo różne.
Dział analiz aktuarialnych KPDA nigdy nie podchodzi do wyceny rezerw szablonowo – zawsze wnikliwie analizujemy zapisy wewnętrznych zasad wypłaty świadczeń pracowniczych obowiązujących u Klienta.


Modele wyceny

Stosowane przez nas modele wyceny rezerw uwzględniają różne nietypowe zasady występujące u Klientów

Dwie podstawy do wyliczenia nagrody jubileuszowej lub odprawy (za lata pracy w Jednostce i poza nią)
Dwie niezależne odprawy lub nagrody jubileuszowe wypłacane równolegle, uzupełniające nagrody lub odprawy
Wypłata ostatniej nagrody jubileuszowej przed czasem, w momencie przejścia na emeryturę
Różne ograniczenia wypłaty pierwszej nagrody jubileuszowej uzależnienie od stażu pracy w Jednostce
Niezależne stopy wzrostu wynagrodzeń podstaw do odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych
Różne okresy ochrony pracowników przed zwolnieniem wpływające na rotację pracowników

Przy obliczeniach rezerw na świadczenia pracownicze kluczowe jest prawidłowe określenie wieku emerytalnego pracowników. Nie wystarczy proste założenie, że jest to 67 lat gdyż od tego wieku występuje wiele wyjątków. Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze sporządzana przez KPDA właśnie dlatego jest jedną z najlepszych na rynku, gdyż bardzo precyzyjne określa właśnie wiek emerytalny. Uwzględniamy obowiązujące w polskim prawie normy dotyczące wieku emerytalnego i na bieżąco dostosowujemy model obliczeniowy do zmieniających się przepisów.


Analiza kadrowa

Dbamy o to, aby nasz raport poza samymi danymi odnośnie rezerw przekazywał również inne istotne informacje. Staramy się przede wszystkim nadać analizie wartość użytkową wykorzystywaną przez osoby kierujące przedsiębiorstwem.
Nasz raport wzbogacamy o analizę kadrową załogi, dzięki czemu Klient otrzymuje przekrojowe informacje o strukturze zatrudnienia ze względu na wiek, płeć oraz staż.
Dzięki tym informacjom będą mogli Państwo trafniej podejmować decyzje kadrowe w najbliższej przyszłości.
Dodatkowo w raporcie umieszczamy cash – flow wydatków związanych z wypłatą świadczeń pracowniczych, dzięki czemu nie zaskoczy Państwa wysokość środków, które trzeba będzie w przyszłości na te cele zarezerwować.


Załatw to od ręki
Przejdźmy od razu do realizacji. Nie zwlekaj, już teraz zamów wyliczenie rezerw.